سقف تسهیلات: در تهران  ۶۰۰ میلیون ریال
در مراکز استان ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت  ۵۰۰ میلیون ریال
در سایر مناطق شهری  ۴۰۰ میلیون ریال
 نرخ سود تسهیلات:۱۷.۵ درصد
 مدت باز پرداخت: حداکثر ۱۲ سال
روش بازپرداخت اقساط: روش ساده و پلکانی سالانه و دوره ای
 ارزیابی ملک: باید ۸۰ درصد قیمت تعیین شده توسط کارشناس بانک ،تکافوی مبلغ تسهیلات را بنماید.
روش خرید اوراق: مراجعه به یکی از شعب بانک مسکن و یا یکی از شعب کارگزاری فرابورس جهت اطلاع از آخرین قیمت اوراق به آدرس اینترنتی : http://www.irfarabourse.com مراجعه نمایید
مبلغ اقساط:مبلغ اقساط تسهیلات ۶۰۰ میلیون ریالی در تهران ماهیانه حدود ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال و مبلغ اقساط تسهیلات ۵۰۰ میلیون ریالی در مراکز استانها و شهرهای با جمعیت ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ماهیانه حدود ۸/۳۳۰/۰۰۰ریال و مبلغ اقساط تسهیلات ۴۰۰ میلیون ریالی در سایر شهرها ماهیانه حدود ۶/۶۶۷/۰۰۰ ریال می باشد.

سن ساختمان:
تاریخ صدور اولین جواز ساختمانی ملک زیر ۲۰ سال باشد سقف تسهیلات قابل پرداخت ۶۰۰میلیون ریال در تهران ۵۰۰ میلیون ریال مراکز استانها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و ۴۰۰ میلیون ریال سایر مناطق شهری به منظور خرید یک واحد مسکونی می باشد
تاریخ صدور اولین جواز ساختمانی ملک بین ۲۰ تا ۲۵ سال باشد سقف تسهیلات قابل پرداخت ۳۵۰ میلیون ریال است

نکته:در تسهیلات اعطایی از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن و صرفاً در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری (که در حال حاضر با نرخ سود ۱۶ درصد پرداخت می‌گردد)، دوره بازپرداخت اقساط در روش تقسیط ساده (منوط به تمایل مشتری و رعایت سایر ضوابط و مقررات) حداکثر تا ۱۵ سال قابل تعیین می‌باشد. تأکید می‌گردد تعیین حداکثر مدت ۱۵ سال برای بازپرداخت اقساط تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صرفاً در بازپرداخت به روش ساده امکان‌پذیر بوده، در سایر روش‌های تقسیط (تقسیط پلکانی سالانه با ضریب افزایش ۳% و تقسیط پلکانی چهار ساله با ضریب افزایش۲۰% (حداکثر دوره بازپرداخت کماکان ۱۲ سال می‌باشد
پرداخت تسهیلات با سپرده توام با اوراق ممتاز استفاده از تسهیلات مسکن:
سقف تسهیلات قابل پرداخت فروش اقساطی خرید مسکن از محل اوراق ممتاز توأم با حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن و پس‌انداز مسکن جوانان در شهر تهران به ۶۰۰ میلیون ریال، مراکز استان ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت به ۵۰۰ میلیون ریال و در سایر مناطق شهری به ۴۰۰ میلیون ریال افزایش یافت.
نکته۱: در پرداخت تسهیلات به صورت توأم، سقف تسهیلات قابل پرداخت از محل حساب صندوق پس‌انداز مسکن کماکان ۲۰۰ میلیون ریال می‌باشد. بدیهی است چنانچه واحد مورد معامله با استفاده از تسهیلات مشارکت مدنی بانک احداث شده باشد، سقف تسهیلات از محل حساب صندوق پس انداز مسکن ۲۵۰ میلیون ریال خواهد بود. همچنین سقف تسهیلات قابل پرداخت از محل حساب پس‌انداز مسکن جوانان (با توجه به سال افتتاح حساب، مدت سپرده-گذاری، محل جغرافیایی وقوع ملک)، کماکان همان سقف های مقرر قبلی می باشد.
نکته۲: در پرداخت تسهیلات فروش اقساطی خرید واحد مسکونی به صورت ترکیبی از محل اوراق ممتاز توأم با حساب های صندوق پس انداز مسکن و پس انداز مسکن جوانان بر روی املاک با قدمت بیش از ۲۰ سال و حداکثر ۲۵ سال، در تمام مناطـق شهری ۳۵۰ میلیون ریال تعیین می گردد. همچنـین در پرداخت تسهیلات خرید خانه از محل حساب های صندوق پس انداز مسکن و پس انداز مسکن جوانان به تنهایی بر روی املاک با قدمت بیش از ۲۰ سال و حداکثر ۲۵ سال، سقف تسهیلات قابل پرداخت به ترتیب ۲۰۰ و ۳۵۰ میلیون ریال می باشد.

تعویض وثیقه – انتقال مانده بدهی
پرداخت ما‌به‌التفاوت تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن در زمان تعویض وثیقه و یا هنگام انتقال مانده بدهی ، از محل انواع حساب‌های تعهدی و اوراق ممتاز (به تنهایی یا توأم) با رعایت ضوابط و مقررات ذیربط تا سقف های ۶۰۰ میلیون ریال در تهران، ۵۰۰ میلیون ریال در مراکز استانها و شهر های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و ۴۰۰ میلیون ریال در سایر مناطق شهری امکان پذیر می باشد.
نکته ۱: مبنای محاسبه مابه التفاوت تسهیلات قابل پرداخت در زمان تعویض وثیقه و یا هنگام انتقال مانده بدهی از محل انواع حساب‌های تعهدی و اوراق ممتاز (به تنهایی یا توأم) مانده بدهی حین الفسخ (پس از کسر سود سال های آتی) تسهیلات قبلی می باشد.
 نکته۲: در پرداخت مابه‌التفاوت تسهیلات همزمان با تعویض وثیقه و یا هنگام انتقال مانده بدهی، اقدام فوق با لحاظ افزایش سقف تسهیلاتی مذکور ضمن رعایت سایر شرایط و ضوابط مقرر امکان‌پذیر می‌باشد.