دستورالعمل اجرایی حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم

دستورالعمل اجرایی حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم
حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم به منظور فراهم شدن امکان اعطای تسهیلات خرید و ساخت واحد مسکونی، افتتاح می‌گردد.

سقف تسهیلات : در شهر تهران ۸۰۰ میلیون ریال،
در شهرهای بزرگ بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۶۰۰ میلیون ریال
سایر مناطق شهری معادل ۴۰۰ میلیون ریال

نرخ سود تسهیلات: ۸ درصد

نرخ سود دوران مشارکت: ۸ درصد

حداقل مدت انتظار اولیه :۱۲ ماه

مدت بازپرداخت: حدکثر ۱۲ سال

روش بازپرداخت : روش ساده و پلکانی سالانه و دوره ای

توضیح ۱:دارندگان حساب‌های صندوق پس‎‎انداز مسکن یکم قادر خواهند بود پس از گذشت حداقل ۱۲ ماه (۲ دوره) از تاریخ افتتاح حساب خود با رعایت متوسط موجودی‌های لازم، از سقف تسهیلات با سپرده طرح برخوردار گردند.بنابراین چنانچه سپرده گذاران شهر تهران قصد دریافت تسهیلات ۸۰۰ میلیون ریالی را داشته باشند باید مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال ، سپرده گذاران شهر های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت جهت دریافت تسهیلات ۶۰۰ میلیون ریالی باید مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال و سپرده گذاران شهر های کمتر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت جهت اخذ تسهیلات ۴۰۰ میلیون ریالی باید مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال را به مدت یک سال در حساب صندوق پس انداز مسکن یکم سپرده کذاری نمایند.
جدول سقف تسهیلاتی از محل حساب صندوق پس‌انداز یکم و مدت انتظار ( مبالغ به میلیون ریال)

منطقه وقوع ملک

حداقل مبلغ جهت افتتاح

حداقل مدت انتظار اولیه (ماه)

ضرایب برابری

حداکثر ضرایب برابری

حداقل متوسط موجودی در هر دوره به طور جداگانه

سقف تسهیلات

حداکثر مدت بازپرداخت

نرخ سود سالانه

تهران

(کد حساب۸۳۶۸)

۶۷.۰۰۰.۰۰۰

۱۲

۶ ماه یک برابر

۶ دوره

۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰

۸۰۰

۱۴۴ ماه

۸%

شهرهای بالای ۲۰۰هزار نفر جمعیت

(کد حساب ۸۳۶۹)

۱۲

۶ ماه یک برابر

۶ دوره

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۶۰۰

سایر مناطق شهری

(کد حساب ۸۳۶۷)

۱۲

۶ ماه یک برابر

۶ دوره

۶۷.۰۰۰.۰۰۰

۴۰۰

 

  نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله‌ای و مشارکتی از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم

ردیف

شرح

نرخ سود تسهیلات

۱

 تسهیلات مشارکت مدنی و فروش‌اقساطی مسکن (خرید- واگذاری سهم‌الشرکه)- از محل حساب‌ صندوق پس‌انداز مسکن یکم- در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری- خانه اولی‌ها

۶%

۲

 تسهیلات مشارکت مدنی و فروش‌اقساطی مسکن (خرید- واگذاری سهم‌الشرکه)- از محل حساب‌ صندوق پس‌انداز مسکن یکم در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری به غیر از خانه اولی‌ها

۸%

۳

 تسهیلات مشارکت مدنی و فروش‌اقساطی مسکن (خرید- واگذاری سهم‌الشرکه)- از محل حساب‌ صندوق پس‌انداز مسکن یکم در خارج از بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری

۸%

۴

 تسهیلات مشارکت مدنی- از محل حساب‌ صندوق پس‌انداز مسکن یکم انبوه‌سازان جهت ساخت در بافت‌های فرسوده

۸%

-۱ نرخ سود تسهیلات در جدول فوق ناظر به آن دسته از قراردادهای تسهیلاتی است که از تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ و به بعد منعقد (ثبت قطعی قرارداد) می‌گردند. لازم به ذکر است در قراردادهای تسهیلاتی مشارکت مدنی و خرید خانه که در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌گردد، تاریخ ثبت قرارداد در دفترخانه و در خصوص قراردادهایی که به صورت داخلی تنظیم گردیده‌اند (همانند قراردادهای فروش‌اقساطی ناشی از سهم‌الشرکه اعم از تدریجی و قطعی) تاریخ امضا و ثبت قرارداد در بانک ملاک عمل بوده، سررسید و موعد بازپرداخت اقساط نیز بر اساس این تاریخ‌ها تعیین می‌گردد. ضمناً در خصوص قراردادهایی که پیش‌نویس آنها فبلاً به دفاتر اسناد رسمی ارسال شده، لیکن قرارداد ذیربط در دفترخانه ثبت نگردیده است، لازم است ضمن برگشت پیش‌نویس و انجام محاسبات جدید بر اساس نرخ‌های اعلامی در این بخشنامه، پیش‌نویس جدید تهیه و جهت ثبت به دفاتر اسناد رسمی ارسال گردد.

-۲ با توجه به تخفیف ۲ درصدی نرخ سود تسهیلات از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم سپرده‌گذاران خانه اولی در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، اعمال تخفیف در نرخ سود تسهیلات مستلزم خانه اولی بودن متقاضی و همزمان اخذ استعلام کتبی حَسب مورد از شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران (با عاملیت ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها) و یا شهرداری‌ها مبنی بر تأیید وقوع ملک در بافت فرسوده و ناکارآمد شهری و بایگانی آن در پرونده تسهیـلاتی به عنوان یکی از مـدارک اصلی خواهد بود. تأکید می‌گردد علاوه بر کسب اطمینان از وقوع ملک در بافت فرسوده با اخذ استعلام و پاسخ یکی از مراجع ذیصلاح مذکور و بررسی و تأیید مراتب توسط ارزیاب بانک، خانه اولی بودن تسهیلات‌گیرنده نیز (داشتن حداقل ۱۸ سال سن با درآمد مستقل، عدم استفاده از تسهیلات بانک مسکن و سایر بانک‌ها جهت خرید، احداث واحد مسکونی، انتقال سهم‌الشرکه یا تعمیر واحد مسکونی و عدم استفاده از امکانات دولتی برای تهیه مسکن) جهت پرداخت تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم با نرخ ۶ درصد (اعمال تخفیف در نرخ سود) الزامی می‌باشد.

شرایط ملک:
سپری نشدن بیش از ۱۵ سال از تاریخ صدور جواز ساخت و دارا بودن شرایط و مشخصات لازم (از جمله رعایت آیین‌نامه ۲۸۰۰ و تأیید استحکام بنا مطابق سایر تسهیلات مشابه)
ارزیابی ملک: باید ۸۰ درصد قیمت تعیین شده توسط کارشناس بانک ، تکافوی مبلغ تسهیلات را بنماید.

متقاضیان واجد شرایط (خانه اولی‌) :
۱- متقاضی اعم از متأهل یا مجرد باید ۱۸ سال تمام داشته و دارای درآمد مستقل باشند.
۲- اعطای تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم به متأهلین اعم از تسهیلات انفرادی و یا تسهیلات زوجین، صرفاً در صورت خانه اولی بودن توأمان تسهیلات‌گیرنده و همسر وی امکان‌پذیر می‌باشد.(از تاریخ  ۹۷/۰۸/۰۱ به بعد)

۳- متقاضی و همسر وی از امکانات دولتی برای تهیه مسکن استفاده نکرده باشند. (استعلام فرم (ج) از وزارت راه و شهرسازی مبنی بر عدم استفاده متقاضی از تسهیلات دولتی شامل زمین، مسکن، تسهیلات یارانه‌ای و …)(از تاریخ  ۹۷/۰۸/۰۱ به بعد)

۴- متقاضی و همسر وی از تسهیلات بانک مسکن و سایر بانک‌ها جهت خرید، احداث واحد مسکونی، انتقال سهم‌الشرکه یا تعمیر واحد مسکونی استفاده نکرده باشند.(از تاریخ  ۹۷/۰۸/۰۱ به بعد)
۵- اعطای تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم به اشخاص مجرد، اشخاصی که همسر آنان فوت گردیده و یا با همسر خود متارکه نموده‌اند مشروط به داشتن درآمد مستقل متقاضی بلامانع می‌باشد. در خصوص این اشخاص، خانه اولی بودن شخص تسهیلات‌گیرنده کافی به مقصود بوده و اخذ استعلام به نام همسر تسهیلات‌ گیرنده فاقد موضوعیت خواهد بود.(از تاریخ  ۹۷/۰۸/۰۱ به بعد)

توضیح ۱- این بخشنامه صرفاً ناظر به آن دسته از حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن یکم می‌باشد که از تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ و بعد از آن افتتاح گردیده باشند.

توضیح ۲- در خصوص حساب‌های افتتاحی قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱، کماکان مقررات زمان افتتاح حساب حاکم بوده، اعطای تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم به اعتبار حساب‌های افتتاحی قبل از تاریخ موصوف، به صرف خانه اولی بودن شخص متقاضی تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم- بدون الزام به خانه اولی بودن همسر استفاده‌کننده از تسهیلات- بلامانع خواهد بود.

نکته۱: دارندگان حسابی که از دریافت تسهیلات انصراف می‌دهند (و یا طبق مقررات مشمول دریافت تسهیلات طرح نمی‌گردند) در زمان فسخ حساب، از سودی معادل سود سپرده‌های کوتاه مدت عادی دوره متناظر (در حال حاضر ۱۰ درصد) بهره‌مند می‌گردند.

نکته۲: در صورتی که دارنده حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم واجد شرایط تسهیلات طرح خانه اولی نباشد، می‌تواند از مزایای تسهیلاتی حساب صندوق پس‌انداز مسکن (خرید و احداث واحد مسکونی) تا سقف‌های مقرر در حساب صندوق پس‌انداز مسکن عادی بهره‌مند گردد.

پرداخت تسهیلات توام با حساب های تعهدی

در صورتیکه حساب های تعهدی شامل صندوق پس انداز مسکن،صندوق ساخت مسکن و حساب پس انداز مسکن جوانان (پس از تبدیل به حساب صندوق) قبل از ۱۳۹۳/۰۳/۱۶ افتتاح گردد و متوسط موجودی دوره ها با شرایط حساب صندوق پس انداز یکم حفظ شده باشد،کافیست حساب صندوق پس انداز مسکن یکم به مدت ۶ ماه افتتاح گردد و سپس تجمیع صورت می پذیرد.
پرداخت تسهیلات توام با اوراق ممتاز

استفاده از سقف‌های تسهیلاتی پس‌انداز مسکن یکم توأم با انواع حساب‌های تعهدی مسکن قبلی (شامل حساب صندوق پس‌انداز مسکن، صندوق ساخت مسکن) و اوراق ممتاز استفاده از تسهیلات مسکن امکان پذیر می باشد.
پرداخت تسهیلات توام با اوراق ممتازدر تهران تا سقف ۸۰۰ میلیون ریال- در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۶۰۰ میلیون ریال و در سایر مناطق شهری ۴۰۰ میلیون ریال قابل پرداخت می باشد.
نکته: در پرداخت تسهیلات فوق ، سهم تسهیلات پرداختی از محل اوراق ممتاز می باید مطابق سقف های تعیین شده در تسهیلات اوراق ممتاز باشد.

توضیح۲: در صورت استفاده از تسهیلات در قالب ساخت، سهم تسهیلات‌گیرنده/ گیرندگان باید یک واحد مستقل باشد.
در صورتی که پرداخت تسهیلات در قالب مشارکت مدنی صورت پذیرد و طول دوران مشارکت مدنی (دوره مشارکت و دوره تأخیر بعد از مشارکت) از ۱۲ ماه تجاوز نماید، مدت بازپرداخت تسهیلات فروش‌اقساطی ناشی از سهم‌الشرکه با احتساب مدت مازاد بر ۱۲ ماه، حداکثر ۱۴۴ ماه تعیین خواهد گردید.
ه- سایر شرایط و ضوابط :
۱- به سپرده صندوق پس‌انداز مسکن یکم هیچ گونه سودی (مگر در حالت فسخ حساب و انصراف از دریافت تسهیلات) تعلق نمی‌گیرد.

۲- تسهیلات‌گیرنده بایستی توانایی پرداخت اقساط را داشته و این موضوع به طرق مقتضی (حکم استخدامی، فیش حقوقی، گردش حساب بانکی، و …) توسط شعبه محرز گردد.

۳- دارندگان حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن یکم می‌توانند صرفاً با بستگان نزدیک خود (پدر، مادر، همسر، فرزند، خواهر، برادر، نوه، پدربزرگ، مادربزرگ) افتتاح حساب، اخذ تسهیلات یا درخواست انتقال حساب فی‌مابین خود را بنمایند.

۴- انتقال حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم به سایر مناطق شهری جهت استفاده از تسهیلات خرید یا ساخت مسکن با رعایت کمترینِ سقف‌های مقرر در منطقه افتتاح حساب اولیه یا منطقه استفاده از تسهیلات (هر کدام کمتر بود)، مطابق ضوابط حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن میسر می‌باشد.

۵- هر گونه تغییر در ضوابط و تسهیلات این حساب‌ها که از طرف شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تصویب و ابلاغ گردد، مورد قبول سپرده‌گذار می‌باشد.

۶- هر فرد تنها مجاز به استفاده از یک فقره تسهیلات در قالب صندوق پس‌انداز مسکن یکم می‌باشد.

۷- جهت اطمینان از اینکه متقاضی تسهیلات حائز شرایط لازم برای استفاده از تسهیلات می‌باشد، استعلام از سامانه‌های اطلاعاتی سازمان ملی زمین و مسکن برای متقاضی ، همچنین استعلام از سامانه اطلاعاتی بانک مسکن و بانک مرکزی برای متقاضی در زمان استفاده از تسهیلات الزامی است.

۸- سپرده‌پذیری و پرداخت تسهیلات از محل حساب‌های تعهدی مسکن قبلی و تا سقف‌های مقرر قبلی و با همان مقررات، کماکان به قوت و اعتبار خود باقی می‌باشد.

۹- بازپرداخت تسهیلات طبق درخواست کتبی گیرنده تسهیلات به صورت ساده یا پلکانی (سالانه و دوره‌ای) امکان‌پذیر می‌باشد.

۱۰- پرداخت تسهیلات موضوع طرح صندوق پس‌انداز مسکن یکم صرفاً در مناطق شهری امکان‌پذیر بوده، در مناطق خارج از محدوده خدمات شهری میسر نخواهد بود.

۱۱- اعطای تسهیلات جعاله به گیرندگان تسهیلات خانه اولی، مطابق ضوابط و مقررات ذیربط از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن یا سایر انواع صندوق پس‌انداز مسکن امکان‌پذیر می‌باشد.

۱۲- اعطای تسهیلات در طرح خانه اولی‌ها به اتباع خارجی امکان‌پذیر نمی‌باشد.

۱۳- سایر ضوابط و شرایط استفاده از تسهیلات مذکور بر اساس آیین‌نامه و دستورالعمل‌های داخلی بانک در مورد انواع حساب‌های پس‌انداز مسکن می‌باشد.